Staņislavs Miščenko
Studiju ilgums:
pilna laika - 2 gadi, nepilna laika – 2,5 gadi
Kvalifikācija:
Ēdināšanas servisa organizators
Valodas:
Latviešu | Angļu

Tiek piedāvātas unikālas iespējas:


 1. Apvienot darbu ar mācībām no jebkuras vietas pasaulē, jo šīs studiju programmas video apmācība e-vidē ļauj apgūt gan teoriju, gan praktiskās iemaņas, kā arī nolikt ieskaites un prasmju eksāmenus;

 2. Iegūt starptautiski atzītus sertifikātus profesionālās pilnveides kursos restorāna biznesa jomā;

 3. Ar "Karjeras centra" palīdzību atrast darbu vai arī atzīt esošo profesionālo pieredzi ēdināšanas uzņēmumā kā atbilstošu studiju prakses daļai;

 4. Ikvienam gribētājam iegūt starptautisku pieredzi un zināšanas ēdināšanas industrijā, dodoties uz ārzemēm, apmaksātā praksē uz uzņēmumiem vai arī apmaiņas studijās uz partneru augstskolām;

 5. Studiju ietvaros izstrādāt biznesa plānu, lai varētu pilnveidot vadīto uzņēmumu vai arī, ar "Biznesa inkubatora" palīdzību, atvērt savu ēdināšanas uzņēmumu;

 6. Turpināt augstākās izglītības apguvi, uzsākot bakalaura studijas "Restorānu un klubu uzņēmējdarbības vadība" uzreiz no 3. kursa.


Gastro studija ISMA

Ēdināšanas servisa organizators pēc programmas apguves:

 • Spēj vadīt ēdināšanas uzņēmumu, plānojot, organizējot un kontrolējot ražošanas un apkalpošanas procesus;
 • Prot izstrādāt un ieviest uz klientu orientētas apkalpošanas kultūras standartus, kā arī motivēt iesaistīto personālu izmantot pārdošanas veicināšanas paņēmienus;
 • Spēj, izmantojot jaunākās informācijas tehnoloģijas, veikt uzskaiti, kontroli un darbības pārskatu sastādīšanu ēdināšanas uzņēmumā, kā arī šo rādītāju izvērtēšanu un nepieciešamo izmaiņu veikšanu uzņēmējdarbības procesos;
 • Prot sastādīt un pielietot ēdienu gatavošanas tehnoloģiskās kartes un izveidot ēdināšanas uzņēmuma paškontroles sistēmu (HACCP);
 • Spēj aprakstīt ēdināšanas uzņēmuma mērķus, darbības plānus un īstenot tos, izprotot normatīvo aktu prasības uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai restorāna biznesa jomā.

Galvenās studiju jomas:

 • Ēdināšanas uzņēmumu darba organizācija
 • Apkalpošanas standarti un noteikumi
 • Ēdienu gatavošanas tehnoloģija
 • Uzskaite un kontrole ēdināšanas uzņēmumos
 • Ēdināšanas uzņēmumu plānošana
Augšup